💸 💸 RÚT TIỀN QUA NGÂN HÀNG 💸 💸

Bước 1. VÀO TRANG NBET, TẠI MỤC TÀI KHOẢN NHẤP CHỌN MỤC RÚT TIỀN

BƯỚC 2. QUÝ KHÁCH ĐIỀN ĐẦY ĐỦ

– Chọn ngân hàng: Quý khách chọn ngân hàng muốn rút.
– Số tài khoản: Điền số tài khoản mà Quý khách muốn nhận.
– Số tiền: Điền số tiền mà Quý khách muốn rút (Ví dụ: rút 10,000,000 vnđ chỉ cần điền 10,000)
– Tên người nhận: Điền tên chủ số tài khoản mà Quý khách muốn nhận.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên Quý khách chọn RÚT TIỀN NGAY đồng thời vui lòng chờ ít phút để hệ thống kiểm tra và chuyển tiền đến tài khoản của Quý khách.
Quý khách có thể kiểm tra tiến độ xử lý giao dịch của mình tại phần LỊCH SỬ GIAO DỊCH.

💸 💸 RÚT TIỀN QUA THẺ CÀO 💸 💸

BƯỚC 1: CHỌN NHÀ MẠNG

– Bấm vào nút RÚT TIỀN và chọn RÚT VỀ THẺ CÀO.

– Chọn nhà mạng: Quý khách chọn nhà mạng muốn rút.

BƯỚC 2: CHỌN MỆNH GIÁ

– Chọn mệnh giá thẻ: Chọn mệnh giá thẻ.

– Chọn số lượng thẻ: Chọn số lượng thẻ ứng với mệnh giá đã chọn.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên Quý khách chọn RÚT NGAY đồng thời vui lòng chờ ít phút để hệ thống kiểm tra và chuyển tiền đến tài khoản của Quý khách.
Quý khách có thể kiểm tra tiến độ xử lý giao dịch của mình tại phần LỊCH SỬ GIAO DỊCH.